BESTILLINGS – OG AVBESTILLINGSRUTINER

Kjøring skal betales til lærer ved start av hver time. Det kan betales med kort
eller kontant. Avbestilling av ordinære timer skal skje senest kl. 12.00 siste
virkedag før gjeldende time.  Dette gjelder ikke ved fravær grunnet
dokumentert sykdom.
Ved for sent meldt fravær faktureres timen..Har du time på mandag må det
avbestilles kl 12 på fredag i forveien.
Avbestilling av obligatoriske øvelser: senest fire virkedager før aktivitet utføres.
Avbestillinger må skje direkte til lærer.
Avtalt time som ikke benyttes eller timer som er avbestilt for sent må betales.
Praktisk føreprøve vil ikke bli kjørt dersom opplæringen i sin helhet ikke er
betalt.