INFO

Undervisningen er designet for å passe hver elevs personlige behov.
Kjøretreningen er tilgjengelig for dem som har fullført trafikalt grunnkurs.
Trafikalt grunnkurs er obligatorisk før øvelseskjøring både ved trafikkskolen og
privat. Kurset kan gjennomføres fra og med fylte 15 år. De som er 25 år eller
eldre, må gjennomføre kurskveld førstehjelp og mørkekjøringsdemostrasjon.
Mørkekjøring gjennomføres i vinterhalvåret.

Trafikkopplæringen hos oss gjennomføres i samsvar med læreplaner fastsatt av
myndighetene. Vårt hovedfokus er sikkerhet og at elevene skal føle seg trygge
før de slippes ut på veien på egenhånd. Statistikken viser at høy ulykkerisiko i
stor grad har sammenheng med litekjøreerfaring, og for å redusere
ulykkerisikoen er det derfor svært viktig med mengdetrening før eleven skal på
førerprøve.

Vi anbefaler at alle våre elever som har mulighet til å øvelsekjøre privat i størst
mulig grad, ideelt sett bør elevene starte øvelsekjøringen hjemme 2 år før
planlagt førerprøve .