OM OSS

Ready Trafikkskole driver i dag trafikkopplæring i klasse B og B-automat, samt
at vi tilbyr trafikalt grunnkurs, førstehjelpskurs og mørkekjøring.
Vår trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte
Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole
og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev
får en god, trygg og profesjonell opplæring.

Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode
rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler.

Med eleven i fokus ønsker vi å gi deg en trygg, sikker og effektiv opplæring – på
veien til ditt førerkort