VILKÅR

En undervisningstime varer i 45 minutter.

Ved privat øvelseskjøring og kjøretimer ved trafikkskolen må Trafikalt
Grunnkursbevis og gyldig legitimasjon medbringes. Er du over 25 år trenger du
kun gyldig legitimasjon når du skal øvelseskjøre eller ha kjøretime.

Du må ha søkt om førerkort, og ha godkjent vandel for å kunne bestille praktisk
prøve (oppkjøring). Du trenger ikke å ha godkjent vandel for å ta teoriprøven!

Godkjent vandel er gyldig i 6 mnd., og kan oppdateres ved å ringe
02030. Det vil ta ca.3 uker før vandelen er godkjent!

Det er elevens oppgave å fremskaffe optikerattest dersom du bruker briller
eller linser. En optikerattest er gyldig i 6 mnd. Hvis du har epilepsi eller annen
sykdom som krever legeattest må eleven fremskaffe dette.

Når kan jeg begynne med den obligatoriske kjøreopplæringen?

Når du har hatt din første kjøretime vil læreren vurdere din kjørekompetanse. Trafikklæreren har en læreplan å forholde seg til. Den setter krav til hva du skal kunne før du gjennomfører de forskjellige obligatoriske delene i opplæringen. Sammen med læreren din finner dere ut når ditt ferdighetsnivå er slik læreplanen krever at det skal være. De obligatoriske kursene sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg kommer helt mot slutten av din opplæring.